Βαρέλι Πλαστικό 40 λίτρων με κάνουλα

ΚΑΔΑΠΛΑΣΤ-23

rt8

inoxForm 2019 * e-mail: info@inoxform.gr * Tel.: 210 49 44 555 * FAX : 210 41 00 443